Czy jesteś pewien?

Zapis strony zakończony sukcesem

Wystąpił bląd podczas zapisu strony!

v. 1.0.8
Strona główna Organizatorzy Ośrodki e-Wnioski Sprawdź status Zaloguj... ?  

Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów
Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

Witamy w Centralnej Bazie Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych!


Baza przeznaczona jest głównie dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, a także dla organizatorów i ośrodków, którzy złożyli wniosek o wpis do bazy. Baza została utworzona na podstawie art. 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).


Załączniki:
•  Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. [Pobierz]  
•  Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. [Pobierz]  
•  Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego. [Pobierz]  
•  Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego. [Pobierz]  
•  Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [Pobierz]  
•  Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. [Pobierz]  
•  Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego. [Pobierz]  
•  Informacja dla wojewody o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [Pobierz]  
•  Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [Pobierz]  
•  Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków. [Pobierz]  
•  Roczna informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [Pobierz]  

Pomoc do systemu można uzyskać klikając ikonkę znaku zapytania ? w prawym górnym rogu ekranu bądź przycisk Pomoc w pozostałych okienkach dialogowych.

System jest wspierany przez przeglądarki w wersjach co najmniej: Internet Explorer 6.0 oraz Firefox 1.5.

[Get Internet Explorer]   [Get Firefox]